Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Judy Li

Số điện thoại : 86-15602906462

WhatsApp : +8615602906462

Free call
QC Hồ sơ
 • Zhongshan NoonLighting Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Standard For Safety Light-Emitting Diode (Led) Retrofit Conversion Kits [UL 1598C:2014 Ed.1+R:12Jul2017]
  Số: 5009851
  ngày phát hành: 2020-02-11
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Standard For Safety Light-Emitting Diode (Led) Retrofit Conversion Kits [UL 1598C:2014 Ed.1+R:12Jul2017]
  cấp bởi: Intertek Testing Services NA Inc
 • Zhongshan NoonLighting Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Standard For Safety Light-Emitting Diode (Led) Retrofit Conversion Kits [UL 1598C:2014 Ed.1+R:12Jul2017]
  Số: 5009851
  ngày phát hành: 2020-02-11
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: TROFFER RETROFIT and LED TROFFER FIXTURE
  cấp bởi: Intertek Testing Services NA Inc.
 • Zhongshan NoonLighting Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Luminaires [UL 1598:2008 Ed.3 +R:17Oct2012]
  Số: 5009851
  ngày phát hành: 2020-02-11
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: LED Fixed Luminaires
  cấp bởi: Intertek Testing Services NA Inc
 • Zhongshan NoonLighting Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Luminaires [UL 1598:2021 Ed.5]
  Số: 5009851
  ngày phát hành: 2021-11-25
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Fixed LED luminaire
  cấp bởi: Intertek Testing Services NA Inc
 • Zhongshan NoonLighting Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Luminaires [UL 1598:2008 Ed.3 +R:17Oct2012]
  Số: 5009851
  ngày phát hành: 2017-12-12
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: LED Fixed Luminaires
  cấp bởi: Intertek Testing Services NA Inc
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

sales@noonlighting.com
+8615602906462
15602906462
judylee5
86-15602906462